Materská škola Komenského, Trebišov

Pri nástupe dieťaťa september 2021

 

Materská škola, ul. Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov

child01

Pri nástupe dieťaťa  do materskej školy je potrebné priniesť:


toaletný papier 4 ks, uteráčik, mydlo, hygienické vreckovky / celé balenie /, papuče, posteľné obliečky, posteľnú plachtu s gumičkou, vankúš, paplón, pyžamo.

Všetky veci označte celým menom a priezviskom.

Rodič pri nástupe dieťaťa predloží aj písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

(dostupné na stiahnutie v ľavej časti na stránke školy)