Materská škola Komenského, Trebišov

Celoročná súťaž v zbere papiera 2022-2023

Celoročná súťaž v zbere papiera pokračuje aj v školskom roku 2022/2023

 

 

Druhý ročník celoročnej súťaže v zbere papiera začína od 01. 09. 2022 do 31. 05. 2023. Rodičia a deti môžu naďalej  nosiť papier na zberný dvor technických služieb mesta Trebišov v čase otváracích hodín. Zamestnanci technických služieb papier zvážia a vystavia potvrdenie. V závere školského roka 2022/2023 bude škola a trieda s najväčším vyzbieraným množstvom papiera v prepočte na žiaka (v priemere min. 40 kg/žiaka) tak, ako tento školský rok, odmenená.

Víťazná základná škola získa odmenu 2000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda jednodňový výlet podľa vlastného výberu (CINEMAX, ZOO, hvezdáreň,....).

Víťazná materská škola získa odmenu 1000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda sumu 500 € na nákup hračiek a sladkej odmeny.