Materská škola Komenského, Trebišov

1. trieda  -> 3 - 4 ročné deti

1trieda
  pani učiteľka Blažena Šimková

  pani učiteľka  Kristína Ondrášeková

 

 

 

 

2. trieda  -> 5 - 6 ročné deti

2trieda
  pani učiteľka Mgr.Renáta Grajcárová

  pani učiteľka  Mgr. Dagmar Janoková

  

 

 

 

 

3. trieda  -> 4 - 5 ročné deti

3trieda
  pani učiteľka Eva Benetínová

 pani učiteľka Mgr. Paula Bodnárová

 

 

  

 

4. trieda  -> 3 - 6 ročné deti

4trieda
  pani učiteľka Marcela Vargušková 

  pani učiteľka Mgr. Lucia Vargovčíková

 

 

 

 

 

 

5. trieda  -> 3 - 6 ročné deti 

5trieda  pani učiteľka Ivana Bobríková

  pani učiteľka Kamila Birešová

  

 

 

 

6. trieda  -> 3 - 4 ročné deti 

6trieda
  pani učiteľka Bc. Mária Poľaková

  pani učiteľka Alena Barillová

 

 

 

 

 

 

 

7. trieda  -> 2 - 3 ročné deti                                                          

                             pani učiteľka Mária Maďarová 

                             pani učiteľka Bc. Lucia Takáčová 

slivka