Materská škola Komenského, Trebišov

Plán aktivít na školský rok 2023/2024

 

September:

 

1.      Vstúpte smelo detičky, do tej našej školičky: adaptačný proces pre novoprijaté deti: 

2.      Vytvorenie plánu IMZ

3.      ,,Zoberme si ruksaky a chyťme sa za ruky", návšteva parku predškoláci

4.      ,,Ísť do škôlky peši, každé dieťa teší": týždeň mobility.

5.      Divadelné predstavenie Košice: predškoláci.

 

Október:

 

1. ,,Kto jabĺčka jedáva, kašeľ – nádchu nemáva - Svetový deň jablka" 21. 10 aktivity v triedach – ochutnávka jablkového koláča v stánku pod jablkovým stromom.

2. ,,Aj keď málo rôčkov máš, starých ľudí vždy si váž" –mesiac úcty k starším - Klub seniorov 4. výroba darčekov.

4. ,, Tekvicová slávnosť"- výzdoba školského dvora a rozsvietenie tekvičiek

       vo večerných hodinách.

5. ,,Zoberiem si kartóny, spravím veľké gesto, urobím z nich nádherné, kartónové

      mesto". – V spolupráci s rodičmi zhotoviť dominanty mesta Trebišov.           

       

 

November:

 

1. ,,Hráme sa hráme - Deň materských škôl" 

2.  ,,Chráňme stromy, chrobáčiky, domy" – aktivity na triedach –

        Deň stromov

3. ,,Predškolská zrelosť" - prednáška pre rodičov

4.   Logopedická depistáž.

 

December:

 

1. ,,Mikulášku, dobrý strýčku" - /Mikuláš, anjel a čert v materskej škole/

2. ,,Pečenie a zdobenie medovníkov" v spolupráci s kuchyňou

3. ,,Vianoce vítame, koledy spievame"- spoločné vystúpenie detí v triedach

4.   Zdobenie stromčeka na školskom dvore.

 

Január:

 

1. ,,Cez zimu nás sniežik láka, postaviť si snehuliaka"- stavanie snehuliaka spojené so zimnými hrami 

2. O vtáčiky sa postarám, do kŕmidiel zrnko dám"- kŕmenie vtáčikov

 

Február:

 

           1.Vezmi masku je tu bál, fašiangový karneval."

   2. Prikrmovanie vtáčikov v mestskom Parku.

 

Marec:

 

    1.      ,,Poďte deti poďte s nami, na stretnutie s básničkami" – súťaž v recitácii básni medzi triedami rovnakých vekových kategórií

    2.      Mesiac knihy – Návšteva knižnice v MsKS v Trebišove.

    3.      Fotografovanie na tablo a zhotovovanie tabla.

    4.      ,,Predškoláci a otvorená hodina na základnej škole" - návšteva základnej školy

    5.      ,, Čistá voda silu dodá"- 22.3. 2021 spoločná akcia na školskom dvore ,,Kolobeh vody v prírode".

 

 

Apríl:

 

        1. ,,Malí záhradkári " – priblížiť deťom spôsob sadenia, klíčenia, rastu a rozmnožovania niektorých                                                           rastlín – vyhotovenie a starostlivosť o školské políčko. 

         2. „Deň narcisov" - zapojiť sa do ligy boja proti rakovine

         3. „Pátranie s líškou Rišaňou - ako ochraňovať našu zem" – príprava a realizácia aktivít na školskom                  dvore so zameraním na rozvoj environmentálneho povedomia a ochrany prírody.

         4. ,, Recykluj papier, lesom to prospeje." – zber papiera v spolupráci s rodičmi.

         5. ,,Prišla k nám rozprávočka, čo poteší ušká - očká" – divadelné predstavenie hrané učiteľkami 

 

Máj:

 

     1. ,,Máj, máj, máj zelený"- stavanie mája

     2. ,,Rodinka je veľké šťastie, keď v nej láska stále rastie".

     3. Spievanky, spievanky" – spev ľudových piesní na školskom dvore

 

Jún:

 

    1. ,, Na svete je veľa detí, nech na všetky slnko svieti" - MDD na školskom dvore

    2. ,,Do trávy si posadajme a dobroty ochutnajme"- ochutnávka pomazánok , desiata na školskom                                                                                                             dvore, predškoláci.

   3. ,,Trojboj" – zúčastniť sa olympiády MŠ - rozvíjať rýchlosť, obratnosť a pohotovosť, utvárať schopnosť                                  čestného zápolenia

   4.,,Slávnostná rozlúčka s materskou školou" – rozlúčka predškolákov spojená s                                                                         odovzdávaním osvedčenia absolventa predprimárneho vzdelávania