Materská škola Komenského, Trebišov

Prečo naša materská škola

Deti potrebujú čas - naša materská škola je miestom času na voľnú hru, na hru podľa rozličných želaní, účasť na aktivitách, čas na vyskúšanie si samostatnosti.

Deti potrebujú pochopenie a spoľahlivosť - naša materská škola je miestom istoty a akceptácie.

Deti musia prežiť slobodu moci - naša materská škola  je miestom pre rozvoj bez strachu.

Deti potrebujú pohyb a oddych – naša materská škola je miestom života a oddychu.

Deti potrebujú miesto na získavanie skúseností -  naša materská škola je  svojou obklopujúcou prírodou  miestom prežívania.

Deti potrebujú právo na spolurozhodovanie a spoločné stanovenie pravidiel - naša materská škola je miestom, kde môžu okúsiť demokraciu.

Deti potrebujú optimizmus a istotu - naša materská škola je miestom radosti.

Deti potrebujú pochopiť súvislosti - naša materská škola je miestom životnej reality.