Materská škola Komenského, Trebišov

Trieda 1 -> 

1trieda
  pani učiteľka Božena Kereštanová

  pani učiteľka Lívia Lippaiová

 

 

 

Trieda 2 ->

2trieda
  pani učiteľka Mgr. Dagmar Janoková

  pani učiteľka Mgr. Renáta Grajcárová

  pani riaditeľka Mgr. Andrea Demková

 

 

 

 

Trieda 3 -> 

3trieda
  pani učiteľka Eva Benetínová

 pani učiteľka Mgr. Paula Bodnárová

 

 

  

 

Trieda 4 -> 

4trieda
  pani učiteľka Marcela Vargušková 

  pani učiteľka Mgr. Lucia Vargovčíková

 

 

 

 

 

 

Trieda 5 -> 

5trieda  pani učiteľka Ivana Bobríková

  pani učiteľka Kamila Birešová

  

 

 

 

Trieda 6 -> 

6trieda
  pani učiteľka Bc. Mária Poľaková

  pani učiteľka Alena Barillová

 

 

 

 

 

 

 

Trieda 7 ->                                       

                             pani učiteľka Blažena Šimková

                             pani učiteľka Kristina Ondrášeková 

slivka