Materská škola Komenského, Trebišov

Rada školy

platná od 1. 4. 2020

predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Dagmar Janoková

zástupca pedagogických zamestnancov

Lívia Lippaiová

zástupca nepedagogických zamestnancov

Dáša Hrabovská

zástupca rodičov

Zuzana Naďová

zástupca rodičov

Monika Rušinová

poverený zriaďovateľom

František Tomko

 poslanec MsZ

MVDr. Ivan Hrdlík 

 poslanec MsZ

 

Mgr. Martin Begala

poslanec MsZ

Jozef Krucovčin