Materská škola Komenského, Trebišov

Rada školy

platná od 1. 1. 2023

predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Dagmar Janoková

zástupca pedagogických zamestnancov

Lívia Lippaiová

zástupca nepedagogických zamestnancov

Dáša Hrabovská

zástupca rodičov

Zuzana Naďová

zástupca rodičov

Jana Jakabová

poverený zriaďovateľom

František Tomko

 poslanec MsZ

PhDr. Marek Demeter 

 poslanec MsZ

 

MUDr. Mária Hurčíková

poslanec MsZ

Jozef Krucovčin