Materská škola Komenského, Trebišov

Rada rodičov

2022/2023

  Rodičovské združenie pri MŠ:

 

  Rada školy: Novozvolení zástupcovia rodičov. Rada rodičov platná od 1. 1. 2023

Rada rodičov

8 členov

Predseda

Mgr. Michal Jusko

podpredsedníčka

 

 Bc. Ľudmila Kolesárová

pokladníčka

Katarína Bertalánová

 

Mgr. Ivana Ujhelyiová

 

Ing. Kristína Burdová

 

Mária Kolódiová

 

Mgr. Patrícia Šutľáková

 

Mgr. Štefánia Dušičková