Materská škola Komenského, Trebišov

Školská jedáleň

Recykluj a vyhraj“

 

Naša škola sa už niekoľko rokov úspešne zapája do environmentálnej súťaže „Recykluj a vyhraj“, ktorú organizuje spoločnosť Milk-Agro. Od jesene 2012 deti, rodičia a personál MŠ zbierali  hliníkové viečka výlučne z výrobkov Sabi. Podarilo sa nám umiestniť na krásnom 9. mieste. Získali sme pre školu mnoho užitočných cien.Týmto by sme sa chceli poďakovať aj rodičom našej MŠ, ktorí nám pomohli pri zbere tetrapakov.

 

Dúfame, že budeme úspešní aj v ďalších rokoch súťaže. Držte nám palce!

 

,,Ten kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu"

 

mlieko v EU   program podpory ovocie a zelenina