Materská škola Komenského, Trebišov

Predškoláci na návšteve v ZŠ

received_1169347467559394.jpegreceived_1869520516840138.jpegreceived_1427813691439869.jpegreceived_725397636415669.jpegreceived_2170724343279635.jpegreceived_903100904836413.jpegreceived_3802812769964918.jpegreceived_7309096602477541.jpegreceived_2832765673565835.jpegreceived_1369296583788743.jpegreceived_794473299232387.jpegreceived_3788894111331791.jpegreceived_1618648948971093.jpegreceived_339578219093666.jpegreceived_394905123429749.jpegreceived_471418228550829.jpegreceived_384761991125267.jpegreceived_423805863523546.jpegreceived_272256162601194.jpeg